logo top_r
Home
Blog
Portefolio
CV
Kontakt
mainpic
 


Sannkassen er NGIs intranett bygget i Microsoft sharepoint. Det består av forskjellige webdeler fordelt nesten utelukkende på artikler, lister og snarveier. Det er en del bruk av bilder på sidene for å gjøre det mer innbydende. Det viktigste på sidene er "Nyheter alle skal lese", kalender og spesifike sider for fagdeling. Det finnes også egne sider for personalforeningen og egen humorside.

2010->


Varden er NPEs intranett bgget i Lotus Notes CMS. Det består av forskjellige webdeler fordelt nesten utelukkende på artikler, lister og snarveier. Det er en del bruk av bilder på sidene for å gjøre det mer innbydende. Det viktigste på sidene er "Nyheter alle skal lese", resultatrapportering, kalender og spesifike sider for fagdeling. Det finnes også egne sider for personalforeningen og egen humorside.

2005

 

 


  Hjem Blog Nyheter Portefolio Tjenester CV Kontakt