svein-erik.me © 2011                    

 


  


For Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har jeg vært ansvarlig for Styrets beretning som kommer annet hvert år, og er en rapportering på hva som har skjedd to år tilbake i tid for landsmøtet. Det er snakk om en A4 prublikasjon på 36 sider der jeg har stått for det aller meste.

2017 

 

For Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har jeg vært ansvarlig for Styrets beretning som kommer annet hvert år, og er en rapportering på hva som har skjedd to år tilbake i tid for landsmøtet. Det er snakk om en A4 prublikasjon på 36 sider der jeg har stått for det aller meste.

2015


 

 


For Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har jeg vært ansvarlig for Styrets beretning som kommer annet hvert år, og er en rapportering på hva som har skjedd to år tilbake i tid for landsmøtet. Det er snakk om en A4 prublikasjon på 28 sider der jeg har stått for det aller meste.

2013


 

 


For Norges Geotekniske Institutt har jeg vært ansvarlig for en brosjyreserie på 11 brosjyrer innen marked og rekruttering. Det er snakk om seks brosjyrer på norsk, der fem av disse er oversatt til engelsk.

2010


 

 

For Norges Geotekniske Institutt har jeg vært ansvarlig for utarbeidelse av konsept og produksjon av prosjektrapporter. Det er snakk om rundt ti rapporter laget i to forskjellige maler. Malen er svært streng og sikrer gjenkjennelse og svært effektiv ombrekking.  

2010


 

 

For Norsk pasientskadeerstatning var jeg sterkt involvert i en større kampanje mot pasienter og helsepersonell. De tre brosjyrene som ligger her var en del av kampanjen som bestod av møter, infomateriell, annonsekampanje og nye sub-nettsider for erstatningssøkere og helsepersonell.

2007


 

 

For Norsk pasientskadeerstatning hadde jeg prosjektledelse for årsmeldingene årene jeg jobbet der. I tillegg ble det gitt ut en årlig rapport med statistikk fra de regionale helseforetakene.

2007