svein-erik.me © 2011                    

 


  

Sannkassen er NGIs intranett bygget i Microsoft sharepoint. Det består av forskjellige webdeler fordelt nesten utelukkende på artikler, lister og snarveier. Det er en del bruk av bilder på sidene for å gjøre det mer innbydende. Det viktigste på sidene er "Nyheter alle skal lese", kalender og spesifike sider for fagdeling. Det finnes også egne sider for personalforeningen og egen humorside.

2010->


NGIs ekstranett/ prosjekthotell er web-basert og tilbyr deling av informasjon og filer over Internett. Denne typen løsninger gjør det enkelt få tilgang til informasjon over hele verden og forenkler samarbeid med eksterne deltakere i prosjekter. Funksjoner som er inkludert er for eksempel versjonskontroll av filer, diskusjonsforum og varsel på e-post ved oppdatert informasjon.

2010


Varden er NPEs intranett bgget i Lotus Notes CMS. Det består av forskjellige webdeler fordelt nesten utelukkende på artikler, lister og snarveier. Det er en del bruk av bilder på sidene for å gjøre det mer innbydende. Det viktigste på sidene er "Nyheter alle skal lese", resultatrapportering, kalender og spesifike sider for fagdeling. Det finnes også egne sider for personalforeningen og egen humorside.

2005