svein-erik.me © 2011                    

 


 


Bladet Kjøtt- & eggprodusenten er et blad fra KLF Media. Bladets målgruppe er bønder over hele Norge som leverer slakt til privateide slakterier. Løsningen mates automatisk med saker fra siste utgave av mediehuset ved ferdiggjøring og trykking av bladets papirutgave.

  

2017->

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. KLF ble stiftet i 1910. Våren 2007 slo Kjøttbransjens Landsforbund og Fjørfebransjens Landsforening seg sammen til en organisasjon - KLF.

  

2013->


KLF media utgir bladet Kjøttbransjen. Tidsskriftet er Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds medlemsblad, men det henvender seg til målgrupper langt utenom egne rekker. Store deler av kjøttbransjens kunder innen dagligvaremarkedet og storhusholdnings-markedet, så vel som en lang rekke politikere, presse og opinionspåvirkere, mottar bladet.

  

2013->


NM i kjøttprodukter arrangeres av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Dette er en prestisjefylt konkurranse hvor fagfolk vurderer hvert enkelt produkt etter kriterier som råvare, utseende, lukt, smak og konsistens. NM arrangeres hvert år.
 

2014->


Norges Geotekniske Institutt (NGI) er et internasjonalt ledende senter for forskning og rådgivning innen geofagene. NGI tilbyr ekspertise om jord, berg og snø og hvordan disse påvirker miljøet, konstruksjoner og anlegg. Rådgivning og FoU innen olje, gass, energi, infrastruktur, naturskade og miljø. Under ngi.no finnes også nettsidene snoskred.no, NGI-Inc.com og geohazards.no. Nettsiden finnes på engelsk og norsk.

  

2014->


NGI leder International Centre for Geohazards (ICG), et av Norges første Senter for Fremragende Forskning (SFF). Senteret utfører forskning for å vurdere risiko, hindre og redusere skader som følge av geofarer. ICG fikk nye nettsider i 2010 - geohazards.no. Siden finnes kun på engelsk.

 

 

2014->Snøskred.no inneholder informasjon om snøskred i Norge. NGI har etablert en egen internettside beregnet for friluftsinteresserte, snoskred.no, med aktuell informasjon om snøskredfare, snøskred som er gått, snø- og værforhold. Siden er aktiv fra november til litt over påske.

 

 

2008->EU-prosjektet SafeLand har 25 partnere fra 13 land og et budsjett på 6,6 millioner euro over tre år. NGI vant oppdraget som koordinator for prosjektet i skarp konkurranse med fem andre prosjektforslag fra blant annet Østerrike og Italia. Ved tildelingen ble det lagt stor vekt på at NGI allerede er vertsorganisasjon for International Centre for Geohazards (ICG).

 

2010


NPE er et statlig forvaltningsorgan som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt innen helsevesenet. NPE avgjør om en erstatningssaker har krav på erstatning og vil i så fall fastsette erstatningens størrelse. NPE bidrar med statistiske data til arbeid med kvalitetsforbedring og skadeforebyggelse, og skal informere allmennheten, pasienter og helsevesen om ordningen.

  

2004-2007


Keramiker Liv Marie Sandve ønsket hjemmesider for å vise frem produktene sine. Hun  lager funksjonelle gjenstander med et moderne uttrykk, og er opptatt av det enkle og organiske. Liv Marie startet for seg selv i 2002, og tilhørte miljøet i Sykkelfabrikken i Sandnes.

 

 

2006


Tiscali ble etablert i Italia i 1998, kom til Norge sommeren 2000 under navnet World Online. Bredbåndsselskapet produkter var primært ADLS og Dail-Up gjennom Telenors nett både for bedrifter og private. Året etter skiftet selskapet navn til Tiscali. Telenor kjøpte opp selskapet i 2004, og sikret seg dermed 45.000 nye norske kunder.

 

 

2001-2003


Art of Taste hadde ved lansering i 2001 som mål å bli ledende i Norge på forbrukerrettet informasjon om mat og drikke i elektroniske medier. Sstrukturerte data gavgode muligheter innen nye typer klienter, som mobiltelefoni, PDAer, interaktivt TV, etc. Art of Taste samarbeidet med Norges ledende fagfolk innen mat og drikke, og ble distribuert gjennom blant annet SOL, msn, FINN og TV 2 Interaktiv. Art of Taste ble kjøpt opp av Hjemmet Mortensen i 2005 og ble en del av klikk.no.

  

2001-2003


Våren 2002 utlyste Tromsø Havn KF en arkitekt-konkurranse om ny passasjerterminal på Prostneset. Konkurransen ble vunnet av Space Group i samarbeid med West 9 og Arup & Partners. Prostneset har en sentral beliggenhet i Tromsø sentrum. Både Hurtigruta og hurtigbåtene legger til kai på Prostneset. Nettsiden for pressen ble laget i forkant av offentliggjøring av vinner for arkitektkonkurransen.

  

2003


Glamox Luxo Lighting er i dag Norges betydeligste leverandør av belysning til det profesjonelle markedet. Glamox er også kjent for sine varmeprodukter med løsninger for enegisparing. Løsningene tilbys i første rekke for kontorer, skoler, industri, sykehus, institusjoner og helsebygg. Glamox er også en stor aktør internasjonalt, spesielt i Europa. Espri PR & Kommunikasjon stod bak Glamox sin norske nettside.


2002


Nettstedet ble lansert august 2000 og har siden den tid kunnet tilby redaksjonelt innhold, stiler, fototjeneste, nyhetsbrev, gratis sms, gratis e-email, votes, nettguide, mobiltjenester, quiz med mer. Nettstedet eies av Ungdomskanalen AS, som også gir ut bladet Propaganda. Virksomheten retter seg mot folk i en mental alder av 15-25 år og presenterer det ytterste innen markedsføring på nett.

2002


Alpharma Inc. er et verdensomspennende farmasiselskap med produkter for mennesker og dyr. Alpharma har aktiviteter i mer enn 80 land. Selskapet ble grunnlagt i Norge i 1903.

2002


WiCom ASA var i 2000 Skadinavias ledende leverandør
av løsninger for trådløs kommunikasjon – Wireless
Communication og Wireless Solutions. Markedet for trådløs kommunikasjon var i sterk vekst og WiCom var inne i en ekspansiv fase der selskapet vokser både organisk og via oppkjøp. Konsernet hadde på denne tiden rundt 100 ansatte med datterselskaper i Norge, Sverige og Danmark. WiCom var notert på Oslo Børs.

2002


Klikk.no ble lansert i 2000 og ble i løpet av fem år Norges største nettsted for kvinner. Innholdet på nettstedet skulle dekke kvinnenes nettbehov for bl.a., helse, livsstil, karriere, familie, aktualitet og mote. Espri PR & Kommunikasjon var delaktige i årene rundt lansering. I 2005 ble nettstedet solg til Hjemmet Mortensen, og en nå en del av konsernets store nettsatsing med samme navn, klikk.no.


2001


De hadde ikke faddere. De hadde derimot palmesus mens de boltret seg i pensum på stranden. Universal Studies tilbød på denne tiden kortere studier på eksotiske steder i utlandet. Spesielt ex.phil på Bali var et populært tilbud. Utdanningstilbudet ble kjøpt av MI/ NKS gruppen rundt 2001.

2001


MI, nå Norges Kreative Fagskole utgjør sammen med Markedshøyskolen og NKS Nettstudier utdannings-stiftelsen Campus Kristiania, som ble etablert i 1914. Skolens filosofi er at kreativitet kan læres. De legger vekt på å lære deg metoder og verktøy slik at du er i stand til å starte hver oppgave med en kreativ prosess, som gjør oppgaven nyskapende og relevant i forhold til det problemet du skal løse.

1999-2001